6 опор/2,5м
Габариты: 2,5х1,75х0,35/2,5х1,55х0,2 м. Вес: 25 кг.